O NAS

Zavod Šiškar smo ustanovili z namenom, da prispevamo k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev mestne četrti Šiška, v Ljubljani, kar nameravamo dosegati predvsem z informiranjem lokalnega prebivalstva, s spodbujanjem medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti med lokalnim prebivalstvom in informiranjem o pomenu varovanja okolja, zdravega življenja, aktivnega preživljanja prostega časa ter o pomenu podpore in spodbujanja lokalnih ponudnikov storitev in proizvodov.

Sedež Zavoda Šiškar je v neposredni bližini Koseškega bajerja, na Koseški ulici 8.

Sedež Zavoda Šiškar